Podstawowe informacje

Jak mówi art. 207 Kodeksu pracy „Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy (…)”.

Usługę, którą Państwu oferujemy jest dla Was korzystnym rozwiązaniem. Obsługa BHP, polega na całkowitym przejęciu zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przez naszą firmę.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.