Podstawowe informacje

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy na pracodawcę nałożony jest obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy;
  • w momencie pojawienia zmian techniczno-organizacyjnych na istniejącym stanowisku pracy;
  • w momencie pojawienia się zmian w środkach ochrony indywidualnej, bądź zbiorowej;
  • po zaistnieniu zdarzenia wypadkowego.

Usługę którą proponuje nasza firma to  analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Gwarantujemy Państwu fachową pomoc, rzetelną analizę oraz szybką realizację.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.