Podstawowe informacje

Zgodnie z § 41.1. „Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  • obsług maszyn i innych urządzeń technicznych;
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  • udzielania pierwszej pomocy.”

W swojej ofercie mamy również możliwość pomocy w opracowywaniu instrukcji BHP które w pełni spełniają wymogi prawne, ale jednocześnie dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.