Podstawowe informacje

Zgodnie z art. 234 §1 „W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia, zapewnić udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.”

Pracodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o wypadku.

Oferujemy Państwu pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.