Podstawowe informacje

Oferujemy przeprowadzenie kompleksowej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie. Analizujemy warunki pracy, opiniujemy posiadaną w zakładzie dokumentację, oceniamy przystosowanie stanowisk pracy i pomieszczeń do aktualnych przepisów BHP.
Po każdym audycie otrzymujecie Państwo protokół pokontrolny w którym informujemy o nieprawidłowościach, zagrożeniach i uchybieniach zdiagnozowanych w czasie kontroli.

Na prośbę klienta zajmujemy się również okresową kontrolą stanu bhp w zakładzie.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.