SZKOLENIA STACJONARNE

RODZAJ SZKOLENIA

CENA

SZKOLENIA BHP

Szkolenie wstępne BHP

59 zł.

Szkolenie okresowe BHP:
  • kadra administracyjno-biurowa

59 zł.

  • kadra kierownicza

109 zł.

  • kadra inżynieryjno-techniczna

109 zł.

  • kadra robotnicza

59 zł.

METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Szkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

119 zł.

SZKOLENIE PIERWSZA POMOC

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

119 zł.

SZKOLENIE PPOŻ

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

119 zł.

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

RODZAJ SZKOLENIA

CENA

SZKOLENIA BHP

Szkolenie okresowe BHP:
  • kadra administracyjno-biurowa

53 zł.

  • kadra kierownicza

103 zł.

  • kadra inżynieryjno-techniczna

103 zł.

METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Szkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

109 zł.

USŁUGI

RODZAJ USŁUGI

CENA

Ocena ryzyka zawodowego

od 200 zł. / szt.

Instrukcje BHP

od 50 zł. / szt.

Dokumentacja powypadkowa

od 300 zł. / szt.

Audyty BHP

od 300 zł. / szt.